Liên hệ

HUỲNH QUANG JEWELRY

Địa chỉ: 75 An Bình, Phường 6, Quận 5

Email: hqj.jewelry@gmail.com

Điện thoại: 0908 32 32 35

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 từ 8h đến 18h; Thứ 7 và Chủ nhật từ 8h00 đến 17h00